Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Stikkord: landbruk | Dag og Tid

Jordas gull er ikkje utan gråstein

13. oktober 2017 |

Sjølv den grunnaste jorda må vere meir verd i morgon enn ho er i dag.

Ein heilt vanleg dag, i ei heilt vanleg lokalavis på Vestlandet, skal nokon kanskje ekspropriere grunn til bygging av ein idrettshall: «Advokaten reknar det som lite … Les mer

Hjorteplaga

9. juni 2017 |

HJØRUNDFJORDEN I ØRSTA: Aktive bønder får stadig meir hjort ned på markane. Sidan 1970 har den norske hjortestammen auka med over 1000 prosent.

Køyrer du frå Ørsta i retninga Sæbø og Hjørundfjorden på Søre Sunnmøre, passerer du etter om lag … Les mer

Lønsame deltidsbønder

15. april 2016 |

Berre 29 prosent av inntektene til bøndene kjem frå gardsbruka. Det tener staten godt på. Likevel pøser Høgre og Frp stadig meir subsidiar og investerings-tilskot over heiltidsbonden. 

LANDBRUK

Snart byrjar vårens vakraste eventyr, landbruksoppgjeret. Lat oss byrja med ein enkel … Les mer

Bønna ingen et, men alle konsumerer

22. januar 2016 |

«Soya frå Brasil» er eit etablert skjellsord i norsk matproduksjon. Men importen går for tida gjennom ei revidering. Vert produksjonen grønare – eller finst den grønaste sida alt der, ein heilt annan stad?

Les heile reportasjen i papirutgåva av Dag … Les mer

Beitelandet

15. januar 2016 |

URUGUAY: Kjøtproduksjonen på pampasen i Uruguay har klare likskapstrekk med reindrifta på Finnmarksvidda. Det er ikkje ein god ting.

Les heile reportasjen i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Avsporing om klima

27. november 2015 |

«Det er slik at produksjon av svinekjøtt er bedre for klimaet med mindre utslipp, enn produksjon av lam og sau. De som spiser ribbe til jul kan ha litt bedre samvittighet enn vi som er glad i pinnekjøtt», seier Erna … Les mer

Ost og billeg mat

5. juni 2015 |

At den norske staten skal støtta norsk eksport av Jarlsberg-ost med 133 millionar kroner, er vanskeleg å skjøna. Det er fornuftig å støtta norsk eksport med visse oppstartskostnader og konkret prosjektstøtte, men ei fast støtte år etter år er urimeleg.

Les mer

Sjuke kalkunar og slapt mattilsyn

13. mars 2015 |

Dag og Tid er oppteken av godt dyrevelferd i landbruket. Utviklinga mot større og større einingar og auka krav til produktivitet utfordrar heile tida høvet bøndene har til å ta godt vare på dyra. Særleg ser vi dette innan­for fjørfe- … Les mer