Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.11.2018

Gå til toppen

Toppen

Stikkord: krig | Dag og Tid

Raqqa – byen som ikkje vil døy

25. mai 2018 |

RAQQA: Heimkomne flyktningar bygger opp den krigsherja byen sin. Dei har pågangsmot, men manglar det meste av det nødvendige. Her kan enkel hjelp gi gode resultat.

Gjensynet med den tidlegare «IS-hovudstaden» Raqqa vart annleis enn eg forventa. Eg var her … Les mer

Prisen for maktspelet

5. januar 2018 |

Iran har gjort det godt i rivaliseringa med Saudi-Arabia. Men sponsinga av krigar og opprør andre stader i Midtausten har ein stor kostnad på heimebane.

I dette høvet kom egget først: Uroa i Iran skal ha starta med ein protest … Les mer

Når politikarar vil vere spåmenn

8. september 2017 |

Artikkel 2: Ofte kan dei mest uventa ting fungere som ein samtidshistorisk spegel, og enkelte historiske fenomen kan seia meir om det dagsaktuelle enn det dagsaktuelle sjølv. 

Ein kronikk kalla «Katastrofenes århundre», publisert i Aftenposten 16. februar 2011, kan fungera som … Les mer

Norske sporvar i tranedans

30. juni 2017 |

Kampen om Syria har teke ei ny vending. Norske soldatar som skal bidra i kampen mot IS, risikerer å måtte slåst mot iranskstøtta milits og syriske regjeringsstyrkar. 

Kva driv dei eigentleg med, dei norske styrkane som skal vere bidraget vårt … Les mer

Dei nye Syria-fararane

30. juni 2017 |

Norske soldatar er med i ein krig i Syria, viser det seg, men kvifor og korleis er ikkje sagt. Irak skal ha bede om militær hjelp mot eit IS som ikkje stoggar ved grensa mellom Irak og nabolandet Syria. Difor … Les mer

30. juni 2017 |

Norske soldatar er med i ein krig i Syria, viser det seg, men kvifor og korleis er ikkje sagt. Irak skal ha bede om militær hjelp mot eit IS som ikkje stoggar ved grensa mellom Irak og nabolandet Syria. Difor … Les mer

Ein temmeleg oppskrytt bjørn

9. juni 2017 |

Dei konvensjonelle styrkane til Russland er langt svakare enn Nato-landa sine, sjølv om vi held USA utanfor. 

For tida verkar det som om den kalde krigen er attende. Tilliten mellom Russland og Vesten er på eit lågmål. Under Vladimir Putin … Les mer

Fem motiv for å myrda

9. juni 2017 |

Eg vart nøydd til å svara då ein ungdom spurde meg: Kvifor drep dei? 

Frå min ståstad ser eg fem mogelege motiv for den jihadistiske terroren. Dei kan opptre kvar for seg, men heng saman som fingrane på ei hand, … Les mer

Realisme og håp

23. desember 2016 |

Det er ingen stad det skjer så mykje gale som i verda, seier dei på Sunnmøre.

«Det er vanskeleg å finna argument mot det.» Denne gamle replikken har dukka opp frå folkedjupet i haust. Brutaliteten i krigane, rå­­skapen i terrorismen … Les mer

– Ikkje legg all skuld på Russland

16. desember 2016 |

– Kampen om Aleppo er snart over, men det er ikkje utfordringane. Å leggje skulda for overgrepa i Aleppo på Russland åleine vert for enkelt, meiner Cecilie Hellestveit.

Førjulstida 2016 vart førjulstida då vi alle såg mot Aleppo. Opprørskontrollerte Aust-Aleppo … Les mer