Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 14.08.2018

Gå til toppen

Toppen

Stikkord: eu | Dag og Tid

Aps manøver mot straumen

23. mars 2018 |

Ap trassar intern motstand og seier ja til energibyrået Acer. Den som trur debatten om energisamarbeidet med EU med det er over, må likevel tru om att.

Det forsvann i skuggen av Sylvi Listhaug, men tysdag føremiddag la energi- og … Les mer

Opp som ein hjort, ned som ein …

2. mars 2018 |

Slik stoda er no, har britane så godt som ingenting å tena på å gå ut av EU.

Måndag denne veka heldt Jeremy Corbyn ein mykje etterlengta tale for dei som liker frihandel, globalisering og store multinasjonale selskap, dette fenomenet … Les mer

Asylreform i stampe

23. februar 2018 |

EU-landa kranglar om fordelinga av asylsøkjarar som kjem til Europa, og parlamentet vil ta EU-midlar frå land som ikkje tek ansvar. – Diskusjonane er på grensa til irrelevante, meiner Elizabeth Collett i Migration Policy Institute.

Talet på migrantar som kjem … Les mer

Kraftstrid på Stortinget

9. februar 2018 |

EU-byrå med overnasjonal makt set Noregs samarbeid på prøve.

I 2009 varsla Noregs EU-ambassadør Oda Helen Sletnes om at Noreg fekk stadig større problem med å verte høyrt i EU-systemet. I eit notat til Utanriksdepartementet som Aftenposten fekk tak i, … Les mer

Noreg i Pesco?

17. november 2017 |

Ei av dei viktigaste utsegnene i Europa i 2017 kom frå Angela Merkel 20. mai: «Dei tidene då me kunne lita på kvarandre, er over for ganske lenge sidan. Det har eg opplevd dei siste dagane. Europearane må ta lagnaden … Les mer

Tvilar til topps

3. november 2017 |

Heide Nordby Lunde var usikker i starten, men no meiner ho svaret er openbert.

Under EU-folkerøystinga i 1994 gjekk ho på ja-valvake med «Nei til EU»-jakkemerke for å syne tvisyn. Førre helg vart Heidi Nordby Lunde, som også er stortingsrepresentant … Les mer

Kinesarane har fått feste i Europa

22. september 2017 |

EU–kommisjonen vil ta grep for å tøyme kinesiske investeringar i Europa. Noreg har ikkje planar om å gjere det same.

Er norske styresmakter for naive i synet på kinesiske investeringar i Noreg? Har vi hamna i eit uføre? … Les mer

Det vanskelege CO2-målet

23. desember 2016 |

Sanninga er at det er vanskeleg å få ned CO2-utsleppa i Noreg utan at landet vert dramatisk endra og mykje fattigare. Difor kranglar Stortinget om symbol.

Miljøvernarar likar neppe å høyra det, men Noreg er mellom dei beste i klassa … Les mer

Ungarn mellom Moskva og Brussel

28. oktober 2016 |

Etter at ungararane tala Moskva midt imot, freistar dei no i ei folkerøysting om flyktningar å tala Brussel midt i mot.  

Konteinaren kom på plass dagen før eg skulle dra til … vel, Aust-Europa – la meg førebels kalla reisemålet … Les mer

– Grekarane er verre enn nokon gong!

14. oktober 2016 |

ATHEN: Kan Hellas verta ein moderne vestleg stat? Tvilsamt.

For fem år sidan drog underskrivne rundt i ulike finanskriseråka land. No skal eg på nytt oppsøkja slike land for å sjå korleis det har gått. Fyrst ute er Hellas, som … Les mer