Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Stikkord: energi | Dag og Tid

Pengane blæs bort

14. september 2018 |

Equinor har søkt om over tre milliardar kroner for å elektrifisera Snorre og Gullfaks med havvind. Får dei ja, vert det eit særs dyrt og tvilsamt klimaprosjekt. 

«Rent-seeking» er eit faguttrykk frå samfunnsøkonomien som ikkje har eit tilsvarande godt norsk … Les mer

Ei strålande fortid

25. mai 2018 |

Atomkraft er ein kostbar måte å berge verda på.

Mange sterke røyster hevdar at verda må satse på kjernekraft for miljøet si skuld. Eit atomkraftverk har ikkje andre klimagassutslepp enn dei som kjem frå bygginga av anlegget pluss uranutvinninga, og … Les mer

Aps manøver mot straumen

23. mars 2018 |

Ap trassar intern motstand og seier ja til energibyrået Acer. Den som trur debatten om energisamarbeidet med EU med det er over, må likevel tru om att.

Det forsvann i skuggen av Sylvi Listhaug, men tysdag føremiddag la energi- og … Les mer

Kraftstrid på Stortinget

9. februar 2018 |

EU-byrå med overnasjonal makt set Noregs samarbeid på prøve.

I 2009 varsla Noregs EU-ambassadør Oda Helen Sletnes om at Noreg fekk stadig større problem med å verte høyrt i EU-systemet. I eit notat til Utanriksdepartementet som Aftenposten fekk tak i, … Les mer

Den triste balladen om gasskrafta

24. februar 2017 |

Etter nesten 30 års politisk kamp endar soga om norsk gasskraft med eit klynk. Kva var det eigentleg vi striddest om?

Den kortfatta pressemeldinga frå Statoil kom 15. februar: Gasskraftverket på Mongstad skal stengjast ved utgangen av 2018, etter å … Les mer

Ein straum av solskinshistorier

27. februar 2015 |

Den rivande utviklinga i solcelleteknologien gjer framtida stadig lysare. Snart kan sola setje kolkrafta i skuggen.

Det er ein stor soloppgang undervegs, ein som ingen førebels ser enden på. Solceller kan bli ei av dei viktigaste kjeldene til elektrisk … Les mer

Straumprisen skal i vêret

7. november 2014 |

Nordmenn skal ut med fleire hundre milliardar for ny straum og nytt nett i åra framover. Det neste i køen er såkalla smartmålarar i alle norske heimar.

Borte til høgre ser de ei samanstilling av danske straumprisar for 2012. Heilt … Les mer