Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.06.2018

Gå til toppen

Toppen

Stikkord: byplanlegging | Dag og Tid

Statlege verksemder på jordet

20. april 2018 |

Statlege verksemder skal plasserast sentrumsnært, i tråd med klimamåla. Men om lag 40 prosent av verksemdene hamnar – ja, på jordet. Og talet på verksemder utanfor by- og bygdesentrum har auka dei siste åra.

Det viser ei undersøking som Transportøkonomisk … Les mer

Åreknutepunkt

12. mai 2017 |

Staten satsar på sentrum gjennom kollektivtrafikk – den såkalla knutepunktstrategien. Utfallet er forgubbing og samlingar av gråe høgblokker.

Før vi går til stadutviklinga, tek vi ein tur til leksikografien – til ordbøkene: Redaksjonen i Det Norske Akademis Store Ordbok (NAOB) … Les mer

Vatna som reinskar byen

28. april 2017 |

I Nederland blir gjenfylte sjøområde i byen gjenopna. I Noreg gjer vi det omvende. – Noreg må òg gjenoppdaga vassflatene i byen for å møte klimaendringane, seier forskarar.

– Det er mykje tale om bevaring av dyrka mark. … Les mer

Korleis utarme bysentrum

17. februar 2017 |

I Hamar vil kommunen leggje togstasjonen utanfor bysentrumet, men då gløymer dei at slike  lokaliseringar har tømt norske bysentrum for aktivitet.

«Å, det er jo dette jernbanevrøvl igjen.» Det seier Hilmar Tønnesen i Henrik Ibsens drama Samfundets støtter frå 1877. … Les mer

Historia om Jonsvollskvartalet

21. august 2015 |

BERGEN: Denne historia handlar om å kjempe for andre sine skeive golv. Kvifor vert vi så glade i hus som ikkje er våre?

Les heile reportasjen i papirutgåva eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Den vellukka sjøsida

26. juni 2015 |

Noreg har satsa milliardar på utbygging av sjø­sider. Berekraft og miljø er stikkord. Men har vi lukkast? Ei reise til sjøsida Bo01 i Malmö viser at vi har mykje å lære.

Les heile reportasjen i papirutgåva av Dag og Tid … Les mer

Far til den moderne arkitekturen var «militant fascist»

8. mai 2015 |

Skaparen av funksjonalismen og ein av dei mest kjende arkitektane gjennom historia, Le Corbusier, dyrka Hitler og var ven med franske fascistar. Det kjem fram i to nye biografiar.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp … Les mer

Drammen: Elveby med saneringsiver

27. mars 2015 |

Drammen har gått seg vill i sitt eige sjølvbilete. På vegen mot suksessen som renovert elveby har historiske bymiljø vorte raserte.

Les heile reportasjen i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Molde: Kystby som gløymde sjøsida

30. januar 2015 |

Molde er med den gjennomtenkte bykjernen sin Noregs vakraste atterreisingsby. Men i iveren etter å reise stadion og nytt høghotell gløymde byen å ruste opp sjøsida.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp tilgang her.

Les mer

Levanger: «Sløv city»

15. august 2014 |

Levanger kalla seg «slow city» og drøymde om kortreist trøndersodd i trehussentrum, men enda opp med hamburgar, ketchup og cola i randsona av byen.

Mars 2002 var store ting i emning for Levanger. Ein delegasjon politikarar frå kommunen var i … Les mer