Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.11.2018

Gå til toppen

Toppen

Stor strid om små flater

| Den 15. juni 2018

Stor strid om små flater

Illustrasjon: Statsbygg

Det magiske talet 23 kjem til å endre livet til mange tusen statstilsette. 

Sjeldan har ein så kort tekst hatt så store konsekvensar for så mange: «For framtidige statlige kontorlokaler og for kontordelen i bygg til virksomheter med arealkrevende formål fastsettes en arealnorm på 23 kvm BTA per ansatt», stod det i eit lite rundskriv frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert 17. desember 2015.

Dei praktiske konsekvensane av denne setninga har skapt fortviling og sinne blant norske byråkratar og forskarar. Arealnorma kjem til å endre tilværet for mange tusen statstilsette i åra framover. Når bruttoarealet per tilsett i eit kontorbygg ikkje skal vere større enn 23 kvadratmeter, blir det lite rom for å lage kontor med vegger og dører. «Bruttoareal» inkluderer toalett, kantiner, møterom og andre fellesareal, og om alle skal få eigne kontor, krev det normalt kring 30 bruttokvadratmeter per tilsett.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa