Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Statlege verksemder på jordet

| Den 20. april 2018

Statlege verksemder på jordet

Illlustrasjon: Helse Møre og Romsdal

Statlege verksemder skal plasserast sentrumsnært, i tråd med klimamåla. Men om lag 40 prosent av verksemdene hamnar – ja, på jordet. Og talet på verksemder utanfor by- og bygdesentrum har auka dei siste åra.

Det viser ei undersøking som Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført på oppdrag frå Statsbygg. Undersøkinga gjeld for perioden 2005 til 2016.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa