Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.11.2018

Gå til toppen

Toppen

Staten støttar si eiga undergraving

| Den 19. oktober 2018

Staten støttar si eiga undergraving

Foto: Wikimedia

Bitcoin undergrev statens pengemonopol, likevel subsidierer den same staten produksjonen av bitcoin. 

Store, subsidierte datasenter skulle verta eit vekstområde i Noreg. Men i staden har regjeringa fått store negative oppslag i pressa og ei stadig meir irritert miljørørsle på nakken.
Ved framlegginga av statsbudsjettet beit Siv Jensen i det så mykje omtalte sure eplet. Ho fortalde at ho har sett ned ei gruppe som skal sjå nærare på subsidieringa av datasenter, eller bitcoinproduksjon. Sagt på ein annan måte: Regjeringa har gått på eit politisk nederlag, for så seint som i sumar sa den same regjeringa at det «ikke var hensiktsmessig» å endra på det økonomiske rammeverket for datasenter.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa