Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.05.2018

Gå til toppen

Toppen

Spagatministeren

| Den 10. februar 2017

Spagatministeren

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ja til liv i bysentrum, seier kommunalminister Jan Tore Sanner (H),
I praksis gjer han det motsette: gjev løyve til kjøpesenterbygging
som hindrar liv i bysentrum.

Den 27. juni 2008 fastsette regjeringa Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter ved kongeleg resolusjon. Vedtaket gjeld heile landet. Eit sentralt punkt i vedtaket er at kjøpesenter skal fylgje retningsliner i godkjende regionale planar. Finst det ikkje slike planar, skal storleiken på kjøpesenteret ikkje vera større enn 3000 kvadratmeter bruksareal.

Målet er å styrkje sentrum i byar og bygder, og dermed skapa fortetta stadutvikling med gateliv og gode tilhøve for syklistar og fotgjengarar. Ein vil bort frå modellen med byspreiing i form av kjøpesenter utanfor bykjernen, som fremjar stor bilbruk.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa