Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.05.2018

Gå til toppen

Toppen

Vil skyte feil ulv

| Den 23. juni 2017

Vil skyte feil ulv

Foto: Steve Halsetrønning / NN / Samfoto / NTB scanpix

Ulvemotstandarane vil skyte ned mykje av bestanden i ulvesonene. Men dei fleste ulvane som har drepe sau i Noreg, har kome frå Sverige.

Det skal handla om ulv, som så ofte før i Noreg. Og lat oss berre seia det med éin gong: Norsk ulvedebatt er ikkje særleg rasjonell. I skrivande stund vert miljøvernminister Vidar Helgesen berga frå mistillitsframlegget til Senterpartiet, som enda opp med å verta det einaste partiet som gjekk inn for å fjerna ministeren. Og kvifor vart ministeren berga? Han lovde å gjera det som til og med hans eiga stortingsgruppe hadde gått inn for: å gje løyve til å drepa mykje meir norsk ulv, noko han så seint som i vinter sa var ulovleg etter folkeretten, Bernkonvensjonen og Naturmangfaldslova.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøpe e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa