Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.11.2018

Gå til toppen

Toppen

Skadeverk, hovudverk, regelverk

| Den 19. oktober 2018

Skadeverk, hovudverk, regelverk

Foto: Tove Breistein

Brit Bildøen har skrive ein sterk roman om den einskilde som offer for det rigide regelverket.

Roman
Brit Bildøen:
Tre vegar til havet
Samlaget

Med lov skal landet vårt byggjast, og ikkje med ulov øydast, heiter det i Frostatingslova, og det lyt ein vel kalla eit fornuftig prinsipp. Men det hender at lova, når ho femner vidt, klemmer sund somme av dei ho skal verna. Noko slikt handlar den nye romanen til Brit Bildøen om.

Les heile bokmeldinga i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa