Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Sekstiåttarar i (grill)dress

| Den 24. november 2017

Sekstiåttarar i (grill)dress

Foto: Terje Heiestad / NTB scanpix

I etterkrigstida kjempa Verdens Gang for å overleva, og avisa var meir enn éin gong truga av konkurs. Men frå 1967 til 1981 auka opplaget frå 36.000 til om lag 230.000, og VG vart landets største avis.

Ei av fleire viktige årsaker til suksessen var at VG, som hadde vore ei avis for dei politiske og kulturelle elitane, braut med den tradisjonelle presseetikken og satsa på det sensasjonelle og folkelege. Det var ikkje tilfeldig at dette tradisjonsbrotet kom nett kring 1968.

Dei såkalla «sekstiåttarane» er mest kjende for studentopprør, maoisme, seksuell frigjering, feminisme, rusmisbruk og svermeri for austlege religionar. Men det som opna for alt dette «nye», var at dei tradisjonelle grunnhaldningane til «kva ein gjer og ikkje gjer», hadde mista truverdet. Kristen tru, vestleg opplysingstenking og borgarleg moral vart svekt; kulturradikalisme og individualisme vart styrkt.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa