Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 23.07.2018

Gå til toppen

Toppen

Satsar ni milliardar på ny radar

| Den 7. juli 2017

Satsar ni milliardar på ny  radar

Foto: NTB scanpix

– Etableringa av den nye Globus III-radaren i Vardø er eit godt døme på at den militære etterretningstenesta kan driva forsvars- og utanrikspolitikk utan politisk styring, meiner Bård Wormdal.

Prisen på den nye Globus III-radaren i Vardø er nærare ni milliardar kroner. Bygginga er i gang på Vårberget like utanfor sentrum av Vardø. Grunnarbeidet er gjort, og den nye radaren skal stå ferdig i 2020. Det har ført til at det lokale kraftselskapet har måtta investera i ny kabel i tunnel frå fastlandet og ut til øya for å skaffa nok straum til byen og radaren. I tillegg er det investert ein milliard kroner i den eksisterande Globus-II- radaren, og han kjem til å vera i funksjon fram mot 2030, fortel NRK-journalist Bård Wormdal.

Les heile saka i pairutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa