Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.09.2018

Gå til toppen

Toppen

Samarbeid og samrøre

| Den 13. oktober 2017

Samarbeid  og samrøre

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Norsk media har aktivt støtta opp om den offisielle målsetjinga og politikken til det norske humanitær-politiske komplekset.

Perioden då Noreg som stat både debuterte som verdsutviklar, tok på seg ansvar for å vere med å utvikla 100 land og søkte å verte ei global stormakt i fredsmekling – og vart ein ny heim for flyktningar, asylantar og immigrantar frå dei same utviklingslanda – vart svært formande på nasjonsdanninga.

For korleis denne grunnleggjande endringa vart forstått og snakka om, spelte media ei særs viktig rolle. Alle som har levt i Noreg i desse tiåra, er vortne djupt påverka av medieforteljingane om Noreg i verda, ikkje minst av di skildringar om utviklingsproblem fekk fylgjer for korleis historia generelt vart forstått.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa