Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.05.2018

Gå til toppen

Toppen

Realisme og håp

| Den 23. desember 2016

Realisme og håp

Teikning: May Linn Clement

Det er ingen stad det skjer så mykje gale som i verda, seier dei på Sunnmøre.

«Det er vanskeleg å finna argument mot det.» Denne gamle replikken har dukka opp frå folkedjupet i haust. Brutaliteten i krigane, rå­­skapen i terrorismen og dei politiske jordskjelva i dei vestlege demokratia slår lag med økokrise og meteorologisk ubalanse. Det er ikkje vanskeleg å grunngje pessimismen for tida.

Denne opphopinga av negative hendingar og illevarslande prognosar kan i seg sjølv vera farleg. Ei av drivkreftene i nazismen var fascinasjonen for undergangen i seg sjølv. Alt i dei første store massemønstringane var det ein undertone av sjølvøydelegging og dødslengt, skreiv ein av dei som såg dei, Theodor W. Adorno. Undergangsdrifta presenterte seg som heroisme. Det er ikkje vanskeleg å sjå det same i den fascistiske islamismen. Viktigare enn å skapa eit godt samfunn er å skapa ein arena for heroisk død.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa