Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Putin i fotefara til tsarane

| Den 13. april 2018

Putin i fotefara til tsarane

Teikning: May Linn Clement

Russland har alltid vore ei stormakt som vil forsvara seg sjølv så langt unna eigne grenser som mogleg. Før Vesten godtek dette, vil tilhøvet til Russland vera dårleg. 

Den 1. mars i år, sytten dagar før han blei valt til ein ny seksårsperiode som president, heldt Vladimir Putin ein tale. Der kom han med ei ytring som kan stå som ei oppsummering av heile karrieren hans:
«Tidlegare ville ingen snakka med oss. Ingen ville høyra på oss. Høyr på oss no!»

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa