Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.09.2018

Gå til toppen

Toppen

Presisering

| Den 22. februar 2018

Sist veke skreiv eg om tarmen. Det er nokså ukontroversielt at antibiotika går ut over tarmfloraen, som eg skreiv. Men i same artikkelen nemnde eg at også Roundup, eller glyfosat, truleg hadde ein negativ effekt. Det burde eg ikkje ha skrive. Det syner seg nemleg at dette er ein stor diskusjon. I saka nytta eg fleire medisinske fagpersonar for å kontrollera faktagrunnlaget i artikkelen. Det var likevel ikkje godt nok. Eg burde heilt klart ha fått med meg at det er stor usemje mellom fagfolk, og at tarmforskingsfeltet har mange kontroversar knytte til seg.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa