Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.11.2018

Gå til toppen

Toppen

Ingen premie for å bruke beitemarka

| Den 14. september 2018

Ingen premie for å bruke beitemarka

Foto: Eva Aalberg Undheim

SIRDAL: Noreg har naturgjevne føresetnader for å produsere lammekjøt på beiteressursar. Likevel får lamma fôr med importerte råvarer – også når det er kjøtoverskot.

Den tørre sommaren har gjort at mange bønder på Sør-, Aust- og Vestlandet har fått for lite grasfôr til vinteren. Somme av dei må slakte fleire dyr enn planlagt for å ha færre å fø på.
Sauenæringa har dei to siste åra produsert meir kjøt enn folk kjøper, og sat i slutten av august med eit overskot på 1231 tonn sauekjøt og 123 tonn lammekjøt. For å hindre at kjøtlagera skal fyllast opp endå meir etter tørken, er det bestemt at inntil 1000 tonn av sauen som vert slakta utover hausten, kan brukast som pelsdyrfôr.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa