Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.09.2018

Gå til toppen

Toppen

Plastapokalypsen

| Den 17. februar 2017

Plastapokalypsen

Teikning: May Linn Clement

Få liv er vanskelegare å sjå føre seg enn det plastfrie. Likevel kan vi ikkje halde fram med å produsere meir og meir av noko som aldri forsvinn. 

Sjå for deg ei verd heilt avhengig av eitt enkelt stoff. Frå morgon til kveld, heile di vakne tid, er du omgjeven av dette stoffet. Det er i kleda dine, i maten din, i underlaget du går på. Utan det kan vi ikkje halde oss reine, vi kan ikkje halde maten vår rein, vi kan ikkje flytte på oss, halde oss tørre eller lagre minne for ettertida. Men stoffet mettar ikkje, sløkkjer ikkje tørsten, reproduserer seg ikkje. Det vert slite og ubrukbart. Difor må vi stadig produsere meir av det. Men det forsvinn aldri, og det tek plass, meir og meir og meir plass.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa