Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.11.2018

Gå til toppen

Toppen

Pengane blæs bort

| Den 14. september 2018

Pengane blæs bort

Illustrasjon: Equinor

Equinor har søkt om over tre milliardar kroner for å elektrifisera Snorre og Gullfaks med havvind. Får dei ja, vert det eit særs dyrt og tvilsamt klimaprosjekt. 

«Rent-seeking» er eit faguttrykk frå samfunnsøkonomien som ikkje har eit tilsvarande godt norsk ord, men gode gamle Trygve Haavelmo kalla det tilkaringsverksemd. Det er når ei verksemd eller ein person prøver å få tak i pengar ved å manipulera omgjevnadene økonomisk eller juridisk i staden for å tena pengar på vanleg vis, til dømes gjennom handel eller produksjon. Her lyt det strekast under at tilkaringsverksemd på ingen måte er ulovleg.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa