Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.05.2018

Gå til toppen

Toppen

På innsida av byråkratiet

| Den 16. juni 2017

På innsida av byråkratiet

Stillbilete frå filmen

Filmskapar Ellen Ugelstad utfordrar byråkratiet i eit dokumentarprosjekt om makt og avmakt i psykiatrien. Litt av prosjektet Making Sense Together vart klipt saman til kortfilmen Møterommet. 

– Bror min har vore ut og inn av psykiatrien i 20 år. Om eg hadde ei scene, skulle eg plassert alle menneska som skulle vere støttepersonar i livet hans, der. Alle papira vi har skrive, alle klagane, alle brev mor mi har skrive om handsaminga han har fått, om bydelen, om fylkeslegen og spesialisthelsetenesta. Dersom eg la alt på ein stad, tablettane og medisinane, alle menneska som har fått gjeste livet hans, hadde det vorte eit svært fragmentert og kontinuitetslaust bilete, seier filmskapar Ellen Ugelstad.

Les heile intervjuet i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa