Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Over og ut for pelsdyravl

| Den 9. februar 2018

Over og ut for pelsdyravl

Foto: Knut Hustad

NORANGSFJORDEN: Noregs einaste lønsame landbruksnæring skal leggjast ned. Heretter skal Kina produsera revepelsane.

Nordmenns tilhøve til dyr er ikkje alltid så lett å forstå. Tak katten. Vi kastrerer, steriliserer og slår i hel store mengder kvart einaste år. Katten er òg det største trugsmålet vi har mot fugl. Norske kattar tek rundt 10 millionar fuglar kvart einaste år. Hunden er på si side så hardt avla og selektert at sjukdomane står i kø: hofteledd, pustesystem, auge. Kvart år vert tusenvis tekne med til dyrlækjaren for avliving. Kva gjer vi så med dei daude skrottane? Ingenting vert utnytta.

Om vi derimot nyttar dyr til pels, ja, vi veit korleis vi stiller oss til det. Frå 2025 innfører vi eit forbod, som om vi skal tru ein offentleg rapport, fører til at staten kan måtte betala sju milliardar kroner i erstatning samstundes som vi tapar ei potensiell valutainntekt på opp mot 500 millionar i året.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa