Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Annonseprisar

Annonsering i Dag og Tid kostar 12 kr/mm/spalte pluss mva.

Volumavtalar gjev lågare pris.

Prisane gjeld for ferdige, trykkjeklare annonsar.

Frist for tinging av annonseplass: Tysdag i utgjevingsveka klokka 12.

Frist for levering av ferdig materiell: Onsdag i utgjevingsveka klokka 12.

Ta kontakt på annonse@dagogtid.no eller ring 21 50 47 22 for gode tilbod.