Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Dag og Tid AS

Dag og Tid AS gjev ut vekeavisa Dag og Tid, som er den einaste riksdekkjande nynorskavisa. Fyrste prøvenummeret kom ut i 1962. Selskapet driv òg forlagsverksemd i mindre omfang. Avisa er i vekst, og i 2016 vart det godkjende opplaget 11.174. Dag og Tid er politisk sjølvstendig, men med ein klår motstraums og målpolitisk profil. Ho legg vekt på stoff om kultur og politikk, og gjev plass for innlegg og artiklar som dekkjer eit breitt spekter av samfunnsoppfatningar. Eigarskapen er spreidd på nær 1000 aksjonærar. Kjende namn i avisa opp gjennom historia har mellom anna vore Herbjørn Sørebø, Ivar Eskeland, Per Øyvind Heradstveit, Daniel Liseth, Olav Rytter, Jon Hustad og Agnes Ravatn.

Svein Gjerdåker i Dag og Tid Redaktør: Svein Gjerdåker