Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.07.2018

Gå til toppen

Toppen

Oljepolitikken pressar opp norske utslepp

| Den 1. september 2017

Oljepolitikken pressar opp norske utslepp

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringa vil presse oljeselskapa til å hente ut meir av ressursane i kvart felt. Dermed pressar ho òg opp dei norske CO2-utsleppa. 

Det er vanskeleg å ri to hestar samstundes, særleg når hestane spring kvar sin veg. Regjeringa har på eine sida som mål å kutte dei norske klimagassutsleppa, og på andre sida pressar ho på for at oljeselskapa skal utvinne meir av oljen og gassen på gamle felt. Desse to måla er svært vanskelege å sameine.

Bakgrunnen ligg i berggrunnen ute på sokkelen, og er kort fortalt slik: Ingen olje- eller gassfelt blir tømde til siste drope. Kvart felt sluttar å vere drivverdig lenge før det er tomt i fysisk forstand, fordi trykket i reservoara fell etter kvart som oljen og gassen blir tappa ut. I snitt ligg kring 47 prosent av oljen att i grunnen når produksjonen blir avslutta på eit felt på norsk sokkel. Det ser tilsynelatande ut som dårleg ressursbruk, og i mange år har det vore eit politisk mål å auke utvinningsgraden.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa