Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Den norske kyrkja som Islamsk Råds støttespelar

| Den 22. september 2017

Den norske kyrkja som Islamsk Råds støttespelar

Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Den norske kyrkja var fødslehjelpar til den fyrste, varige felles organiseringa av muslimar i Noreg. Mellomkyrkjeleg råd var òg særs hjelpsam med å sikra at organisasjonen fekk statsstøtte til drift og løn av eit sekretariat.

Tilhøvet mellom islam og kristendom og islam og Europa er ei av dei store spørsmåla i globalhistoria. Heilt sidan islam oppstod som ein religion blant beduinar og handelsfolk på den arabiske halvøya i fyrste halvdel av det 7. hundreåret, og dei lukkast med å feia kristendomen ut av store delar av det som i dag vert kalla Midtausten i laupet av eit hundreår, har tilhøvet vore prega av både konflikt og samarbeid.

Les heile artikkelen i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa