Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Norsk dobbelmoral

| Den 26. januar 2018

Norsk dobbelmoral

Foto: Laura Buckman / NTB scanpix

Lista over selskap som Oljefondet boikottar, vert stadig lengre. Det kan få vonde konsekvensar.

Kontrafaktiske spørsmål skal ein vera varsam med, men om ein spør kvifor det ikkje har vore krig i Vest-Europa etter 1945, er atombomba – «den store fredsskaparen» som Thatcher kalla ho – eit nærliggjande svar, vil mange hevda. Takk vera bomba har vi jamt og trutt kunne redusera forsvarsbudsjetta og halda grensene intakte med liten eller ingen våpeninnsats. Freden og fridomen har vorte noko sjølvsagt.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa