Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.05.2018

Gå til toppen

Toppen

Då nordmenn stod for innvandringsgettoen

| Den 30. juni 2017

Då nordmenn stod for innvandringsgettoen

Av skandinaviske utvandrarar til USA var nordmennene dei minst tilpassingsdyktige. Det kjem fram av eit dansk forskingsprosjekt.

Vi går rett inn i emnet: Nordmennene var ikkje berre dårleg tilpassingsdyktige, det kom jamvel åtvaringar frå styremaktene mot norske religiøse leiarar.

– Skandinaviske innvandrarar vart, stort sett, godt mottekne av den dominante gruppa amerikanarar, såkalla WASP (White Anglo-Saxon Protestants). Men mange amerikanarar var skeptiske til svenske og norske prærieenklavar som heldt fast på den etniske identiteten sin. Ja, på eit tidspunkt under den fyrste verdskrigen åtvara dei liketil mot norske prestar, fortel museumsdirektør ved Odense Bys Museer i Danmark, Torben Grøngaard Jeppesen.

Les heile intervjuet i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa