Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Nøgd og optimistisk

| Den 12. oktober 2018

Nøgd og optimistisk

Kåre Willoch då han heldt tale ved 90-årsfeiringa si. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Willochs ståstad er sigerherrens. Det gjekk slik han ynskte det.

Politikk
Torbjørn Røe Isaksen og Kåre Willoch:
Alt med måte.
Politiske samtaler
Cappelen Damm

Då professor og stortingspolitikar Anton Martin Schweigaard døydde i 1870, skreiv Aasmund Olavsson Vinje eit minneord langt frå det vanlege for denne sjangeren. I staden for å lovprisa den avdøde gjekk han til frontalangrep på den høgt beundra juristen, økonomen og stortingspolitikaren.

Vitskapen til Schweigaard løyste seg opp i høgst uvitskapleg kasuistikk, og i politikken dreiv han det aldri lenger enn til eit forsvar for det gjevne, hevda Vinje. Men han vart populær på å seie til folk at dei sjølv visste godt nok kva dei skulle gjere. Kåre Willoch kunne nok stå fram som ein irriterande betrevitar i unge år. Men når han no har fylt 90, liknar han vesentleg meir på Vinjes trivelege herre.

Les heile artikkelen i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa