Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.10.2017

Gå til toppen

Toppen

Nestekjærleiken og makta

| Den 29. januar 2016

Nestekjærleiken og makta

Foto: NDR // Aktuell

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Den 14-årige palestinske flyktningjenta Reem Sahwil frå Libanon spelar ei hovudrolle i den europeiske migrasjonskrisa, skal ein tru fleire tyske kommentatorar.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

knapp knapp