Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Ned i gjørma

| Den 8. september 2017

Ned i gjørma

Teikning: May Linn Clement

Når skitkastinga vert stoverein òg for dei som går i smoking, går politikken over i rein revirkamp.

I ei offentleg Facebook-ytring 3. september 2017 skreiv styreleiar i Norsk PEN, William Nygaard, at «blant våre rikspolitikere er det nok Sylvi Listhaug som ligger tettest på en autoritær og rasististisk (sic!) fascisme i norsk politikk i dag». Nygaard innleia posten med å seie at han «bryter et tabu om fascisme og advarer for egen regning», altså mot Listhaug som tett på fascisme og rasisme.

Dette er sterke ord. Det finst mest ikkje meir fordømmande omgrep enn fascisme og rasisme. For å finne ei liknande skulding mot ein norsk statsråd må ein vel attende til Georg Johannesen, som på 1950-talet kalla utanriksminister Halvard Lange «den vellykka Vidkun Quisling».

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa