Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 21.09.2018

Gå til toppen

Toppen

Når natur vert til klimaindustri

| Den 2. desember 2016

Når natur vert til klimaindustri

Illustrasjon: May Linn Clement

I ein ny rapport til regjeringa om grøne tiltak er karbonlagringa i norsk skog ikkje nemnd. Det er som om Statoil ikkje var nemnt i ein rapport om olje- og gassutvinninga i Nordsjøen.

Den norske debatten om miljø og klima er full av visjonar: Ny teknologi skal gje oss ei grøn og fossilfri framtid. Og vår frykt for klimaendringar opnar opp for ein flaum av klimapengar.
Før var naturen sentral i miljøvernet. Gløymer me no naturen – i all teknologien? Ja, me gjer nok det. Til natur er her lite pengar. Dei er mest knytte til det eg vil kalla klimaindustri.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa