Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.11.2018

Gå til toppen

Toppen

Når harpunen flyg

| Den 2. juni 2017

Når harpunen flyg

Paul og Olav kastar ut eit tau for å dra kvalen inn med sporden først. Foto: Per Anders Todal

Døden kjem i form av 50 gram sprengstoff, med ein fart på 90 meter i sekundet. 

Vågekvalen er ei stillferdig kjempe. Han kan bli over ti meter lang og ni tonn tung, likevel er han vanskeleg å få auge på. Blåsten hans er nokre korte pust som knapt er synlege i lufta, ikkje ei mektig dampsøyle som blåsten til storkvalane. Vågekvalen skyt ikkje sporden i vêret når han dukkar, slik spermkvalen gjer, og han har ingen ruvande ryggfinne, slik spekkhoggaren har. Det vesle vi menneske ser av han, er ein mørk rygg som rullar som eit hjul i vasskorpa i to–tre sekund, så er han borte att.

Men eit slikt lite glimt eit par hundre meter borte var nok for den røynde kvalfangaren Svein Stormark denne maimorgonen i Nordsjøen. Etter to timar med stille, meditativ speiding over fiskebanken kalla Engelsk Klondyke, slår stemninga heilt om på kvalskuta «Olavson». Det er som om nokon har sett straum på dei fire kvalfangarane. Olav Husa kliv ned frå tønna kjapt som eit ekorn, monterer ein granat på harpunen og inntek posisjonen sin bak kanonen. Faren Oddvar Nilsen Husa styrer «Olavson» i retning av dei små krusingane etter kvalen, og ein underleg katt og mus-leik er i gang.

Les heile reportasjen i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa