Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Luther, Marx og Wojtyla

| Den 5. januar 2018

Luther, Marx og Wojtyla

Foto: Håvard Rem

KRAKOW: Kombinasjonen av protestantisme og marxisme har synt seg som ei uvanleg vellukka oppskrift på avkristning.

Kristentrua i Europa er meir svekt i protestantiske enn i katolske land. Om ein ser på avkristninga som eit gode eller vonde, kan ein uansett undrast: Kvifor har katolisismen eit sterkare immunsystem mot avkristning enn det protestantismen har?

Året me har lagt bak oss, gav merksemd til markeringa av to hendingar, den protestantiske reformasjonen og den sovjetiske revolusjonen, som har endra europeisk trusliv, med 1517 og 1917 som merkeår, med Martin Luther og Karl Marx som ikon.

Les heile reportasjen i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa