Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Kvardagsrevolusjonen

| Den 4. mai 2018

Kvardagsrevolusjonen

Foto: Paul A. Røstad

Sekstiåttarane er ikkje lenger avvikarar, pionerar eller «folkefiendar» som talar makta midt imot, men er sjølve på ein merkeleg måte vortne både mektige og makteslause.

Dagens radikale pensjonistar kan minna kampsakene sine frå ungdomen og sjå mange av dei vunne i form av store samfunnsforandringar. Men sekstiåttarane har lidd store nederlag òg. Det har ikkje vorte større nærleik mellom politikarar og folk, men mindre. Den politiske sjølvråderetten har heller skrumpa inn enn vakse. Det kapitalistiske økonomiske systemet er ikkje svekt, men styrkt.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa