Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.05.2018

Gå til toppen

Toppen

Kultursluket

| Den 21. april 2017

Kultursluket

Foto: Hilde Mortvedt / KUD

Sandnessjøen sa ja til ny storstove i byen, Kulturbadet, og nei til auke av eigedomsskatt. Men kulturhuset har vorte eit pengesluk, og eigedomsskatten er auka for å dekkje utgiftene. Andre kommunar fylgjer same praksis. 

Det nærmar seg politisk val i Noreg, og eit tema som skaper stor debatt, er eigedomsskatten. Om somme parti seier dei vil fjerne skatten, viser tal frå SSB at det ikkje er så fort gjort. Skatten har vist seg å vera svært så kjærkomen – så kjærkomen at norske kommunar har dobla inntektene sine frå eigedomsskatt med seks millionar på ti år. Kvifor? Helgelandskommunen Alstahaug, som ligg i Noregstoppen i eigedomsskatt til bustadeigarar, gjev oss eit svar: kulturhus.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa