Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Kraftstrid på Stortinget

| Den 9. februar 2018

Kraftstrid på Stortinget

Foto: Leif Martin Kirknes / Frifagbevegelse.no

EU-byrå med overnasjonal makt set Noregs samarbeid på prøve.

I 2009 varsla Noregs EU-ambassadør Oda Helen Sletnes om at Noreg fekk stadig større problem med å verte høyrt i EU-systemet. I eit notat til Utanriksdepartementet som Aftenposten fekk tak i, skildra ho ein samarbeidsavtale med EU som var i ferd med å gå ut på dato. Meir og meir makt vart flytta frå EU-kommisjonen, som den norske kontakten var retta mot, til nyoppretta og overnasjonale EU-tilsyn og -byrå der Noreg hadde lite eller ingen tilgang, skreiv ho.

Ni år seinare har Noreg – etter mange og lange forhandlingar med EU – knytt seg til fleire av dei overnasjonale tilsyna og byråa for å få ein fot innanfor og for å delta formelt i EU-regelverket byråa fører tilsyn med.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa