Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.09.2018

Gå til toppen

Toppen

Korleis utarme bysentrum

| Den 17. februar 2017

Korleis utarme bysentrum

Foto: Jon Kristian Fjellestad / Wikimedia

I Hamar vil kommunen leggje togstasjonen utanfor bysentrumet, men då gløymer dei at slike  lokaliseringar har tømt norske bysentrum for aktivitet.

«Å, det er jo dette jernbanevrøvl igjen.» Det seier Hilmar Tønnesen i Henrik Ibsens drama Samfundets støtter frå 1877. I stykket dukkar spørsmålet om jarnbane opp: I byrjinga luftar karakterane fordomane sine mot toget, men i løpet av stykket går det opp for folket at jarnbanen formar ein ressurs for byen. Denne innsikta står òg i sentrum for denne saka: Jarnbanen er ei viktig brikke i norsk byutvikling.

For å forstå det må vi attende til elementære fakta om kva ein by eller ein tettstad er: Eit sentrum skal som regel vera sentrert kring eit torg, eit rådhus og ein togstasjon. Slik er det i dei fleste norske byar som er knytte til jarnbanen. Vi har jamvel ein ord for ein eigen kategori norske bygder og byar som har vakse opp omkring ein jarnbanestasjon: stasjonsby.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa