Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Dei tilsette i Dag og Tid

Redaksjonen:

Svein Gjerdåker, ansvarleg redaktør og dagleg leiar (tlf. 21 50 47 29, svein@dagogtid.no)

Ottar Fyllingsnes, journalist (tlf. 21 50 47 26, ottar@dagogtid.no)

Jon Hustad, journalist (tlf. 21 50 47 25, jon@dagogtid.no)

Ronny Spaans, journalist (tlf. 21 50 47 41, ronny@dagogtid.no)

Eva Aalberg Undheim, journalist (tlf. 21 50 47 26, mailto:eva@dagogtid.no)

(I permisjon) Per Anders Todal, journalist, (peranders@dagogtid.no)

(I permisjon) Agnes Ravatn, journalist, (agnes@dagoggtid.no)

Johan Brox, deskansvarleg (tlf. 21 50 47 30, johan@dagogtid.no)
Tiril Rem, deskmedarbeidar (tlf. 21 50 47 31, tiril@dagogtid.no)
(I permisjon) Klaus Johan Myrvoll, korrekturlesar klaus@dagogtid.no)
Marita Liabø, korrekturlesar, marita@dagogtid.no)

Generelle spørsmål til redaksjonen: redaksjonen@dagogtid.no

I tillegg har avisa meir enn 50 faste, eksterne skribentar.

Lesarinnlegg: (ordskifte@dagogtid.no)

Forretningsavdelinga (tlf. 21 50 47 00):

Ola Relling, marknads- og kontorsjef (tlf. 21 50 47 22, ola@dagogtid.no)
Kjell Arve Straumsvåg, tingar- og laussalskontakt (tlf. 21 50 47 00, tinging@dagogtid.no)

Generelle spørsmål om annonsering: annonse@dagogtid.no