Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.11.2018

Gå til toppen

Toppen

– Klimastaten må avløyse velferdsstaten

| Den 7. september 2018

– Klimastaten må avløyse velferdsstaten

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Om vi ikkje taklar klimaproblema, treng vi ikkje bry oss så mykje om alt det andre, meiner Carsten Jensen.

Med boka Kjellermennesker har den danske forfattaren innleia ein serie på fire bøker der han tar for seg dei store problema han meiner verda står overfor.
– Boka er ei oppmoding til å tenkje seg om før det blir for seint. Verda vi kjenner, kan lett komme til å gå under som følgje av klimaendringane om vi ikkje gjer det til vår førsteprioritet å seinke tempoet endringane skjer i. Men dette er ikkje ein politisk hovudprioritet i den vestlege verda.

– Er inntrykket ditt at vi lever i ei verd der vi ikkje maktar å halde tritt med utviklinga?
– Jo, men det er vi sjølve som står bak utviklinga. Konsekvensen av den dynamiske samfunnsforma vi lever i, er ei kjensle av tap. Du mistar orienteringa, og alt må byrje på nytt. Stadig fleire menneske føler at veksten ikkje lenger gir dei same gevinstane som før. Dei kjenner seg skubba til side, overflødige og utan identitet.

Les heile intervjuet i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa