Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Klimamål til skade eller gagn?

| Den 16. september 2016

Klimamål til skade eller gagn?

Teikning: May Linn Clement

«Hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet originalest», skriv Henrik Ibsen i Peer Gynt. Kan orda brukast om dagens norske klimamål?

Ja, eg trur det. Klimarekneskapen vår er ufullstendig. Her manglar mykje: Norsk skog fangar og lagrar store mengder karbon frå lufta, i jord og skog, men det er ikkje verdsett. Vasskrafta får stundom ein verdi, andre tider ikkje. Og rekneskapen gjeld berre utsleppa våre av klimagassar, andre viktige klimapådriv manglar.

Kyoto-avtalen frå 1990 galdt norske utslepp av 50 millionar tonn CO₂-ekvivalentar per år. Norsk skog stod då for eit netto opptak på 20–25 millionar tonn. Vasskrafta gav ei energimengd på 120 TWh. Det ville gjeve utslepp på 33–45 millionar tonn CO₂ om det var produsert i gass- eller kolkraftverk. Store tal. Lat oss sjå nærare på dei.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa