Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Jordas gull er ikkje utan gråstein

| Den 13. oktober 2017

Jordas gull er ikkje utan gråstein

Teikning: May Linn Clement

Sjølv den grunnaste jorda må vere meir verd i morgon enn ho er i dag.

Ein heilt vanleg dag, i ei heilt vanleg lokalavis på Vestlandet, skal nokon kanskje ekspropriere grunn til bygging av ein idrettshall: «Advokaten reknar det som lite sannsynleg at jordbruksverdien av matjorda blir lagt til grunn ved ei eventuell oreigning, her er det snakk om kvadratmeterpris på mellom 20 og 35 kroner. Ei samanlikning med tomteprisar viser at ei ferdig regulert og opparbeidd tomt kanskje seljast for 850 kroner per kvadratmeter.»

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa