Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.05.2018

Gå til toppen

Toppen

Jomfrujakt i Nordsjøen

| Den 23. juni 2017

Jomfrujakt i Nordsjøen

Foto: Per Anders Todal

Når over tjue norske ringnotbåtar samlar seg på ein liten flekk i Nordsjøen, ligg forklaringa i nederlandsk fiskerihistorie. 

Ein blodraud flekk lyser på den svarte skjermen. Er han stor nok? Skipper Einar Eidesvik rynkar panna. Han er skeptisk.

– Kva trur du, Mathias?

Storebror Mathias Eidesvik kjem bort for å sjå på signala frå asdicen, han ristar på hovudet. Femti tonn, kanskje. Det vil seie ein stim på kring 300.000 sild som jagar over sandbankane i Nordsjøen. Mykje fisk, men i minste laget for desse karane. Ekkoloddet syner dessutan at stimen står nær botnen, 120 meter under oss.

– Silda står djupt no om morgonen, da er det vanskelegare å få ho i nota, forklarer Einar.

Les heile reportasjen i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa