Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.05.2018

Gå til toppen

Toppen

I papiravisa:

| Den 24. mai 2018

Leiar: Hjelp til Raqqa

Kommentar: Eit bondefanga landbruk (Eva Aalberg Undheim)

Walid al-Kubaisi: Redsle og angst

Samferdsel: Bere eller breste

Sideblikk: Samfunnets liv og helse var i fare (Andreas Hompland)

Samtalen: Nye kostar i Italia

Energi: Ei strålande fortid

Nord-Syria: Raqqa – byen om ikkje ville døy (Erling Folkvord)

Kommentar: Kollektiv skallebank (Mone Celin Skrede)

Paul Krugman: Bitre piller

Litteratur: Ulærd samfunnskritikar

Fiktivt: Kva vil du ha for å bli glad? (Nils-Øivind Haagensen)

Frå matfatet: Vodka (Siri Helle)

Frå sjakkverda: Døde sjeler (Atle Grønn)

Frå historia: Kvinnekuppet på Utsira (Andreas Skartveit)

Ord om språk: Stram i maska (Kristin Fridtun)

Restaurering: Dokteren i sperrestova

USA: Sut og lindring i Las Vegas (Håvard Rem)

Festivalbrev frå Bergen (Sjur Haga Bringeland og Jan H. Landro)

Minneord: Philip Roth

Filmmeldingar

Teatermeldingar

Bokmeldingar

Klassisk musikk

Musikkmeldingar

Ordskifte

Quiz

Kryssord

Innsida: Ragnar Hovland

Prøv Dag og Tid Les e-avisa