Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.07.2018

Gå til toppen

Toppen

Heimsøkt i Kirkenes

| Den 25. august 2017

Heimsøkt  i Kirkenes

Foto: Mette Caroline Strøksnes

Då eg endeleg kjende meg heime i Kirkenes, var det for seint. Byen er blitt ein heilt annan. 

Flyet er fullt av turistar, men ingen av dei verkar særleg imponert av det gjerrige landskapet under. Det er flatt, goldt og ugjestmildt, men ikkje eingong det på ein spektakulær måte. Sjølv langs fjorden er vi over tregrensa, marka er dekt av berg og stein, herja av isbrear og svidd av frost. Flekkar av snø ligg enno i sprekker og austvende skråningar. Utan grøn mose og lyng ville landskapet vore i svartkvitt, noko det òg er om vinteren. For framande auge ser det nok mest ut som ein arktisk ørken, forma av ei istid som slutta for berre kort tid sidan.

Les heile artikkelen i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa