Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.05.2018

Gå til toppen

Toppen

Garantiar med leie biverknader

| Den 16. juni 2017

Garantiar med  leie biverknader

Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Norsk eksportstøtte kan hjelpe utanlandske verft til å utkonkurrere norske, og har gjort norsk industri enda meir oljeavhengig.

Verda er full av paradoks, og her kjem to av dei. Nummer ein: Ei statleg garantiordning som vart laga for å hjelpe norsk industri, kan føre til at norske fiskebåtar blir bygde i Polen og ikkje i Noreg. Nummer to: Alle politikarar er samde om at norsk økonomi bør bli mindre oljeavhengig. Men av dei statlege lånegarantiane som skal hjelpe norsk eksportindustri, går nesten 90 prosent til oppdrag for offshoreindustrien.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa