Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Gamle hus kan bli varme og sunne

| Den 10. november 2017

Gamle hus kan bli varme og sunne

Illustrasjon: Erik Solheim

I eit eldre, lafta hus går det meir energi til å halde huset varmt enn i eit nytt bustadhus bygt etter dagens reglar. Er dette eit argument for å rive det gamle og byggje nytt? Mange realitetar taler for den motsette konklusjonen.

Forklaringa er slik: Dei samla energikostnadene med eit hus er energien som går med til å halde temperaturen oppe, varme vatn og slikt, pluss energien som går med til å byggje huset. Moderne byggjematerialar er så energikrevjande at dei gjev store utslag på energirekneskapen. Mellom verstingane er betong, gipsplater og isolasjon.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa