Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.08.2018

Gå til toppen

Toppen

Gamalt gull i huset

| Den 6. oktober 2017

Gamalt gull i huset

Foto: Erik Solheim

Gamle vindauge er verdfulle saker. Dei kan vere 200–300 år gamle, og har i uminnelege tider tolt både vind og væte fordi dei er laga av det beste av utvald material.

Slik kvalitet er ikkje å finne i vanleg handel, og det skal stor materialkunnskap til for å kopiere dei gløymde snikkarane. Ein annan kvalitet er at dei høver til huset. Formatet, ruteinndelinga og listverket høyrer liksom opplagt til resten av bygningen. Sprossene er ofte spinklare, og samanføyinga annleis enn i vindauge som er å få kjøpt i dag. Så er det dei gamle rutene, som ikkje er heilt jamtjukke, og heller ikkje plane. Også glas sig når det står lenge. Men glasa gjev bygningen eit anna preg enn nye og heilt glatte ruter. Om det er mogeleg å berge nokre av dei i eit gammalt vindauge, vil dei dempe konflikten mellom det slitne og det glatte. I rom som ikkje treng stadig oppvarming, er enkle vindauge, utan fleire lag med glas, framleis godt tenlege.

Les heile saka til Erik Solheim i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa