Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.07.2018

Gå til toppen

Toppen

Framleis blåmåndag for Forsvaret

| Den 22. september 2017

Framleis blåmåndag for Forsvaret

Foto: Lockheed Martin / NTB scanpix

Innanfor dei økonomiske rammene regjeringa har bede om å få frå Stortinget til Forsvaret, er det umogleg å berga Andøya. Forsvaret er framleis ikkje ein prioritert del av statsbudsjettet.

Ved sida av vedtaket om å leggja eit nytt sjukehus til Molde, er nok Andøya det enkeltvedtaket som har skada Arbeidarpartiet mest i eit fylke. Men før Andøya: Å ha eit forsvar er i grunnen berre eit gode for USA. USA er så stort og sterkt og har eit så mektig forsvar at verdas kapitalistar ser på den amerikanske marknaden som den mest sikre staden å plassera pengar. Dette fører i sin tur til at USA får lægre rentenivå, kan trykkja nær uavgrensa med dollar og køyra store underskot både på handelsbalansen og dei føderale budsjetta.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøpe e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa