Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Fem motiv for å myrda

| Den 9. juni 2017

Fem motiv for å myrda

Foto: Jose Jordan / AFP Photo / NTB scanpix

Eg vart nøydd til å svara då ein ungdom spurde meg: Kvifor drep dei? 

Frå min ståstad ser eg fem mogelege motiv for den jihadistiske terroren. Dei kan opptre kvar for seg, men heng saman som fingrane på ei hand, og om dei samlar seg, alle fem, tek dei liv.

For gudlause er det absurd, men for truande er det gravalvorleg: Å falla i krig og døy som martyr sikrar deg ei æve i paradiset i staden for i helvetet.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa